Menu
Tin tức & sự kiện

Gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần thứ 10 năm 2017

Thứ hai, 05/06/2017 23:18:44
Thực hiện công văn số 204/QBT-VP ngày 22/5/2017 của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam về việc tổ chức Chương trình gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2017.
Văn bản

Quyết định 123

Thứ sáu, 09/06/2017 10:29:48
Về việc..

Bảng vàng tài trợ

Tài khoản tiếp nhận
- Tên Tài khoản: Quỹ bảo trợ trẻ em
- Số Tài khoản: 75010000000478
- Tại: Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Kiên Giang

Video

Form góp ý
Nhập nội dung mô tả...,
 Đang gửi